(lat. Alcalosis ingestorum ruminis)

 

Bazna indigesija odn. alkaloza buraga je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (ph iznad 7.2) usled povećane koncetracije amonijaka, praćeno slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.
Povišene koncetracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju:
-kod ishrane bogate proteinima, naročito ako je obrok istovremeno siromašan ugljenim hidratima
-naglo davanje proteinskih koncetrata (soja)
-trovanje urejom kod kojeg se odjednom oslobode velike količine amonijaka
-ishrana bogata nitratima
-davanje mlade trave ili prejedanje mladom travom
-davanje trule, plesnave i smrznute hrane, davanje otpadaka povrtarskog bilja
-davanje hrane zagađene truležnim bakterijama
-nehigijensko napajanje, dug transport, teško teljenje
Stvaranje amonijaka u meri u kojoj dolazi do povećanja ph vrednosti javlja se samo u izuzetnim slučajevima, najčešće kod trovanja urejom.

Patogeneza i klinička slika

Sadržaj buraga ima ph 7.0-8.5 i miris na amonijak. U buragu nastaje penušav sadržaj zbog čega se on nadima, smanjuje mu se aktivnost, a smanjuje se i proizvodnja pljuvačke. Usled alkaloze buraga uništavaju se bakterije i protozoe zbog čega one ne vezuju amonijak pa može doći do intoksikacije jetre. U takvoj sredini, u buragu se razvijaju truležne bakterije i uvećava se sadržaj toksičnih amina (histamin). Resorpcijom amonijaka nastaje metabolička alkaloza.
Klinička slika je manje karakteristična za indigestiju.
U lakšim slučajevima smanjen je apetit, javlja se proliv truležnog mirisa i stanje može da podseća na parezu sa posrtanjem u hodu i često ležanje.

 

Terapija

 

U slučaju akutne alkaloze daje se 1-2 litre 2.5% rastvora sirćetne kiseline oralno, 50-70 ml mlečne kiseline rastvorene u 8-10 litara vode, askrobinska kiselina 50g rastvorene u vodi, 100-200 g glutaminske kiseline u 10 litara vode peroralno.
U lakšim slučajevima dobar efekat može se posići davanjem 500g šećera sa 100-150 g kalcijum karbonata (stočna kreda) u 2 litre vode. U prometu postoje gotovi lekovi za suzbijanje alkaloze buraga.
Ako se u toku bolesti jave grčevi ili pareze treba dati rastvore kalcijuma i magnezijuma, lekove za zaštitu jetre i antihistaminike.
Ukoliko se u sadržaju buraga nalaze truležne bakterije (ishrana pokvarenom, trulom hranom) daje se streptomicin peroralno, carbo-bismut i laksativna sredstva.
Povećati hraniva sa lakosvarljivim ugljenim hidratima kao što su melasa, repa, žitarice, seno dobrog kvaliteta, a smanjiti proteine u obroku. Ovo je ujedno i profilaksa alkaloze buraga.

 

Piše: dr vet. med. Miroslav Radić

 

Literatura:

  1. Stamatovic' S., Jovanovic' M., Bolesti papkara I, Bolesti goveda, Beograd 1990. godine
  2. Stamatovic' S., Jovanovic' M., Bolesti papkara II, Bolesti ovaca i koza, Beograd 2001. godine

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box