Sposobnost jaraca za oplodnju zavisi od osobina sperme i potencije koji su pod uticajem naslednih, ali i nenaslednih faktora. Od poslednjih odlučujuća je ishrana. Da bi se oni dobro pripremili za oplodnju treba ih početi hraniti dodatnom hranom poslednjeg  meseca pred sam pripust i za vreme pripusta. Rečeno je da će se pripust koza na proizvodnim jedinicama vršiti dvokratno–u jednom intervalu 50% koza, a u drugom intervalu ostalih 50% koza. Prema tome jarci će se koristiti ne 1,5 već 3 meseca za oplodnju. To zahteva i povećani obrok i brigu da se održe u što boljoj priplodnoj kondiciji.

Jarci teški 70–80 kg imaju potrebe za uzdržnom hranom od 1,20 h.j. i 75 g probavljivih belančevina. One se mogu u vegetacionom periodu podmiriti na paši.

Dodatak hrane kod pripreme za pripust iznose oko 0,5 h.j. i 50 g prob. belančevina. Kako su jarčevi u pripremnom periodu odvojeni od koza to im se dnevno daje oko 1 kg sena lucerke. To se nastavlja i kasnije kad su sa kozama budući da i one dobijaju seno u fazi oplodnje.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box